1.28.2010

Mladi i reforma penzionog sistema


Poslednjih nekoliko meseci u našem društvu se intezivno govori o reformi penzionog sistema. Međutim, ono što me pomalo zastrašuje jeste pristup mladih ljudi ovoj problematici. Stičem utisak da ih ova tema ni najmanje ne dodiruje. Razlog tome može biti njihova nezainteresovanost, ali i neodgovornost resornih ministarstava i nevladinog sektora da mladima približe ovaj problem.
Naše društvo je društvo izloženo rizicima. Glavna izloženost rizicima u Srbiji dolazi iz tranzicionizma kao društveno-ekonomskog sistema koji se javlja kao posledica spore i plitke tranzicije. Tranzicionizam je višedimenzionalan fenomen koji pored ekonomskih i geostrateških aspekata uključuje i političke, kulturne, istorijske i antropološke aspekte. U uslovima lokalne ekonomske krize pod pritiskom svetske ekonomske krize, negativni efekti tranzicionizma su samo pojačani, a time i stepen izloženosti rizicima. O izloženosti privrede Srbije negativnim uticajima svetske ekonomske krize rečito govore i indikatori ranjivosti privrede; indeks nekomformnosti privrede, indeks globalne konkurentnosti, kreditni rejting, demografski rizici i zaduženost.
Uticaj ovih indikatora na otpočinjanje i sprovođenje reformi je velik. Za mene su, u ovoj problematici, posebno interesantni podaci koji ukazuju na postojanje veoma visokog demografskog rizika. Demografski rizik se ogleda u smanjenju broja stanovnika, njihovoj neadekvatnoj strukturi i demografskom pražnjenju jednih i nerazumnoj koncentraciji drugih regiona.
O smanjenju broja stanovnika govori negativna stopa prirodnog priraštaja počev od 1992. godine. Danas ona iznosi alarmantnih -0.50%. Srbija godišnje izgubi grad veličine Gornjeg Milanovca. Smrtnost odojčadi na hiljadu novorođenih u godini iza nas od 12.28% je dvostruko veća od one u Evropskoj Uniji (5.82%). Očekivano trajanje života u Srbiji u odnosu na EU kod žena je smanjeno za 6.5 godina (74), a kod muškaraca za 5.8 godina (70). Srbija se nalazi u stanju duboke demografske starosti. U Srbiji žene rađaju 1.67 dece tako da prosečna starost od skoro 43 godine predstavlja najveću u Evropi i jednu od najvećih u svetu.
Promena strukture stanovništva je jednim delom rezultat delovanja političke elite Srbije ali i međunarodne zajednice u protekle dve decenije. Srbiju je naselilo oko 620 hiljada izbeglica i privremeno raseljenih lica sa prostora bivše Jugoslavije, uglavnom stanovništva iz ruralnih krajeva obično u poznoj životnoj dobi. S druge strane, Srbiju je u periodu od 1992 do danas napustilo preko 350 hiljada mladih, uglavnom visoko obrazovanih ljudi , što čini više od 18% radno aktivnog stanovništva.
Što se tiče demografskog pražnjenja ono je karakteristično za jug Srbije u kome u 79 opština postoji proces intezivnog pražnjenja. Sa druge strane, prisutna je geografska koncentracija u gradovima punih raznih vrsta socijalnih devijacija i patologija. Razlozi za ovakav trend su potrošački sindrom koji je okupirao građane Srbije, centralizacija moći i ne razvijen preduzetnički mentalitet.
Pored demografskog rizika na reformu penzionog sistema utiče i izuzetno velika nezaposlenost. Broj nezaposlenih je preko pola miliona odnosno oko 18%. U 2009. godini nezaposlenost je bila za 6% veća nego u predhodnoj godini. Posmatrano prema godinama starosti najviše je nezaposlenih starosti između 25 do 29 godina, 12,8%, a najmanje je bez posla onih između 35 i 39 godina.
Umesto da bude deflatorni faktor i tako pozitivno deluje na smanjenje investicione kratkovidosti, stanovništvo u Srbiji je inflatorni faktor.
U ovakvim okolnostima nemonovno je bilo pristupiti reformi penzionog sistema koji funkcioniše po principu „pay as you go“ i za čije funkcionisanje je neophodan rast populacije, što u Srbiji nije slučaj. 60-tih godina ovakav sistem je mogao da funkcioniše obzirom da je na jednog penzionera dolazilo šest zaposlenih. Danas je taj odnos jedan na jedan. U uslovima kada je stopa rađanja manja od stope smrtnosti stanovništva, radna snaga opada, a broj izdržavanih lica raste.
Sadašnji predlog reforme penzionog sistema koji se ogleda samo u povećanju uslova za odlazak u penziju i ukidanju benificiranog radnog staža bez „olakšica“ za mlade i zaposlene, neće dati rezultat na duzi rok. Sistem mera koji bi mladima omogućio olakšice u potraživanjima prema državi obezbedio bi pokretanje drugog i trećeg stuba penzionog sistema odnosno otvaranje privatnih penzionih fondova. Ne treba gubiti iz vida da će rezultate političke elite Srbije koji se ogledaju u stalnom zaduživanju radi „peglanja“ budžeta i održavanju socijalnog mira, vraćati naša deca. Iz tog razloga neophodno je mladima stvoriti uslove da nose teret politike do i od petooktobarskih promena.
Uzimajući u obzir sve navedene razloge, da bi preživela u kratkom i prosperirala u dugom roku, mladoj Srbiji je potrebna iskrena politička i dobro strukturirana ekonomska podrška Evropske unije. S druge strane Srbija ima šansu da preživi i prosperira samo ukoliko se na njenom čelu nalaze političari sa jasnom i originalnom vizijom, novim smislom za nacionalnu koheziju i sposobnošću da društvene reforme vrate u institucije. Za tako nešto neophodna je „dobra vladavina“ odnosno javno upravljanje bez zloupotreba i korupcije, uz puno poštovanje vladavine prava.

1.26.2010

Ponocno proseravanje


I ete ti ga na. Građani Srbije, zemlje seljaka na brdovitom balkanu, dobiše novoga patrijarha sa sve Audi 6. I on se, čovek od krvi i mesa, odmah prosro. Pitam se ko mu daje za pravo da gura nos i komentariše "suverenitet i teritorijalni integritet" samozvane i jednostrano priznate, ničim izazvane, nezavisne republike Kosovo. Patrijarh Irinej, koliko znam, nije član ni jednu partiju i ako simpatiše BoTu, a i ovaj njega. Voli čo'ek dobra kola i u to ne se mešam, ali nekako mi smeta da se On meša u politiku. Toliko bolida ima na političkoj sceni Srbije da nam još samo patrijarh fali. Mislio sam da je pukovnik Amfilohije jedini politikant u Sinodu SPC, kad ono "malo morgen". Tamo se izgleda dosta nji' bavi politikom. Dobro, dobro. Vladika Pahomije; on se bavi podmlatkom jer voli dečaci. Sveštenik Branislav Peranović se bavi s edukaciju, voli da primenjuje "alternativne" metode u lečenju ovi što se drogirau. I nađe se još po koj "vernik" koji ispunjava uslovi za ulazak u SPC. Dakle, dolazimo do zaključka da SPC okuplja veoma eminentne ličnosti iz raznih oblasti delovanja tj. poslovanja. Česti upadi crkve u politiku otkrivaju skrivene ambicije naših verodostojnika. Obzirom da su u poslednjih nekoliko godina polako počeli da gube na popularnosti, rešili su da je povrate po svaku cenu. A možda i nisu. Možda su oni uvek bili popularni, a mi to nismo znali. Mi seljaci ne ulazimo u detalji.
Kažu kako je nas novi patrijarh proevropski orjentisan, nešto kao Toma Nikolić, u stilu “I Kosovo. I Evropa.” …andere, andere, a riba!!! A riba? Riba, riba…posno. Kažu da je novi patrijarh izabran zbog kratkog roka trajanja. Ono kao, neće dugo jer ne jede ribetinu već svinjetinu i ne pije vino nego li pivo. Kažu zlonamernici i bogohulnici da ima i ružne misli kad malo otvori diznu, te da neće da živi na Dedinje u neku ukletu kuću gde onomad pobiše neke iz crkve, Gavrila i Vikentija. Ah, pa i on je čovek. Ima strahovi od duhovi i američki državljani. Duhovi su u kucu, a amerikanci odmah uz kuću. No, ne bi ja mlogo o “veseloj družini DB-ovaca” i prosvetitelja da me neko ne urekne,već bi malo da dokačim ovu “političku elitu” turim ih na …

Baš me iznenadio mali Mlađa (ljubi ga majka), predsednik stranke koja “vlada iz lada” bez glasačkog aparata (jebo ga tata) i živi kao imela na hrastu (naseo tastu). Oduševljen pobedom u Odžaci, čovek najavljuje veliki povratak ove male, a velike stranke, na političku scenu pokrajine s novim Sta-Tutom, akademijom i glavnim Novim Sadom gradom. Odvali ga Mlađa u Odžacima tako da se pušilo. Čestitamo. Blagodarim. Interesantno je da ova stranka sa 17 i kusur visokih experata nije upala u onih 500 političkih organizacija što neuspeše da registruju “politički auto” na ovu poslednju registraciju. Interesantno je i to da ministar “na zdravlje”, Tommy Milisavljević i nakon afere “Vakcina in Maxi” nezglajznu s foteljucu u zatvorsku samicu. Interesantno je b’e i to da Jelašić, guverner na NBS, pegla evro kako stigne, otvara i zatvara menjačnice kako mu se digne i povećava sebe platu kako mu se svidne. A o akcije na NIS neću ni da pričam. Ne se brukam. Tako, dolazimo do zaključka do kojega nije teško doći, da je ova stranka veoma interesantna te da ima mlogo interesenata u nju koji bi 'teli da očerupaju i ovo malo što ni je ostalo.

Pored nji, Naprednjaci napreduju izuzetno velikom brzinom, brzinski. Njini kadrovi polako počinju da se demokratizuju i dobivaju proevropsku viziju dolaskom BoTinog kadra. Eto tako onaj iz DS otišo u aps, a iz apsa u Naprednjake. Pogađate da gu je reč o Gorančetu Knezu na Zrenjanin. Drugi demokrata je Goranče Ješić, vojvoda na Indjiju odakle ni je ministar Dragin, kumče Borisovo, ljubi ga kum Šutanovac. I ako ove informacije nisu proverene, naš narod kazuje “di vatre ima, ima i dima” tako da zaključajte sami. U svakom slučaju, Toma napreduje u kadrovi tako dobro da su šanse da se demokratski sistem s njim promeni veoma male ili ih ni nema. Šta meni znači što će Toma da vlada kad sve viđenije demokrate pređoše kod njega, što tajno, što javno. Uz sve to, kruži priča da BoTa i Toma pravu novu vladu s kraja godine te da će odlučujući udarac da im zada Rasim, novi tas na političkoj vagi. Ostali mogu da ga puše i dok puše da se guše.

Eto. Politička scena se ukrupnjava. Narod boli glava, a pojedine i guzica. Ne zna se ko koga tu “kida”. Razvoj “narodnih kujni” po Srbiji ne jenjava. S te kuhinje ima da postanemo najslavniji kandidat za EU. Imam osećaj da Vlast radi na te kuhinje tako da ni one budu brend nešto k’o Egzit i Gucha.

Vidim ja da je več kasno i da od moje proseravanje nema ništa. Odoh da pustim novi CD mog omiljenog kant-autora Žike Obretkovića u pratnji s Pixi i zapalim koj cigar dok mi ne prođe serija “Selo gori, a baba se češlja”.

1.20.2010

Serem Vam se u čarapu!!!


Obično bih svaki text započeo rečenicom "Polsednjih nekoliko dana..." , ali ono o čemu želim pisati moram započeti nekako drugačije. Aj opet, ispočetka. Opali mali!!!
Poslednjih nekoliko decenija situacija u "zemlji seljaka na brdovitom balkanu" preti da seljake, ali i seljačine, dovede do nekakve "zvezdane kapije" i prebaci u X dimenziju. To bi praktično značilo da postoji ogromna šansa da ovaj narod nestane s ovih prostora. Opa bato. Ma, nema šane!
Maaa, ima, ima. Ako to prebacivanje ne bude fizičko, onda zasigurno bude intelektualno i mentalno. Toliko ljudi "bez mozga" hoda ovim prostorima da me obuzima osećaj da zombiji zaista postoje, ali ne onakvi kakve nam predstavlja Hollywood. Mislio sam da će ovaj narod još davne '99 god., kroz ono što mu se desilo, shvatiti kakva mu je vlast (ili bolje rečeno "sistem") i kolika je moć medija. Ne mislim, naravno, na bombardovanje Srbije od strane onih kojima težimo, već na pomračenje sunca nad Srbijom. Tada mi je onaj bolesni sistem (koji se, nažalost, malo razlikuje od ovog današnjeg) objasnio gde i sa kim živim. Tog dana (kada je bilo pomračenje sunca) niste mogli kupiti hleb i mleko u beogradskim prodavnicama. Tog dana nije bilo ljudi na ulicama grada. Tog dana su svi TV kanali prenosili dešavanja u svetskim metropolama i reakcije civilizovanog, za nas ludog sveta. Tog dana sam shvatio kakvi smo mi bolidi. A samo nekoliko meseci pre toga "karala" nas je međunarodna zajednica. Nije bilo lako podneti "Namernu silu", Miloševića i bolide koji me okružuju. Samo mi, nekolicina normalnih (ako takvih još ima u Srbiji) smo znali kako nam je bilo tih davnih dana.
Vreme u Srbiji nije stalo, već brzo prolazi. Glupost i imbecilnost ostaju. Svest ovog naroda se ne menja. Građani Srbije ovih dana štrajkuju. U fabrikama im je hladno, ali na ulicama nije. Koliko smo bolesni govori i činjenica da se štrajkovi po Srbiji prekidaju na dan Svetog Jovana. Slava je i mora da se loče i krka. Kad se nakrmljaju i ponapijaju neće biti zime i "može se štrajkuje do ispunjenje zahteva".
Sindikati bravo (turim Vam ga pravo)!!! Uvek ste bili go kurac i po svemu sudeći to će te i ostati. Nikada niste ni mislili na dobrobit zaposlenih i zemlje čiji ste građani već samo na svoje velike guzice. Dok ste se lizali sa direktorima, dobijali keš i lagali narod, boleo Vas je "tuki". Sada, nakon privatizacije, gazdu boli tuki da mu baš Vi ližete bulju. Njemu to radi neko drugi, ali zato on Vas kara, a Vi, da bi mu se osvetili kao mlada i uvređena šiparica, onda stavljate kondom (ili ti svoje kolege) i karate gazdu tako što najpre karate svoje kolege. Postavlja se pitanje da li od tolikog navlačenja "kondoma" i stignete do gazde. A široke narodne mase su uvek bile povodljive i glupe. U masi je uvek vazilo "postavi budalu i do njega još jednu da viče kako je ovaj suvi genije i nema zime". To je naša radnička klasa. Gomila neradnika i bukača nesposobna da zaradi na poslu, ali veoma sposobna da zaradi sa strane. Pun mi je kurac takvih pulena.

Dragi drugovi i drugarice, nisu Vam vanzemaljci sprovodili privatizaciju već Vaša jebena vlast. Znate, to su oni govnari koje ste Vi lično birali, neposredno na izborima. Znate to su oni što su Vašu decu huškali da pale ambasade po Beogradu. Da, da. Baš ti lopovi koji će da reše taj Vaš veliki problem tako što će ga prebaciti na Vašu decu i unuke. Kako ne vidite šta Vam se dešava pred očima, slepčine nepismene.

Dragi drugovi i drugarice, da li znate da se Vaše rukovodstvo, ali i sindikat, pitalo kome će Vaša firma, ona koju ste decenijama "stvarali" i pljačkali, biti prodata? Niste? Jeste, jeste dragi moji drugovi i drugarice, ali ste mislili kako će komunizam da živi, a Vi i dalje kradete tolet papir po WC-ima i skidate sijalice po hodnicima. Firma vam dođe kao rekreativni centar. Zajebavate se po njoj, radite privatne poslove i još Vam uplaćuje staž. Mnogi od Vas samo time što odu u WC, seru, obrišu guzicu i puste vodu, naprave štetu i račun preduzeću. E pa, dragi moji drugovi i drugarice, vreme samoupravljanje je davno prošlo u svetu, a i kod nas. To što je u Vašem "selu" živelo do juče je dokaz Vaše gluposti i kratkovidosti. Mislili ste da će te do smrti ponavljati "Radio, ne radio radi mi radio." ili "Šta je svačije to je ničije.". Sada ga, drugovi i drugarice, možete duvati. Imam osećaj kada bi Vam neko pomenuo pojam "strategijski menadžment" da bi ste za tog lika rekli da je idiot i kompletna budala. Vi znate samo za politiku preduzeća i dnevni red. Ma, jebe se Vama i za politiku preduzeća i za dnevni red. Vama je bitna samo Vaša guzica.
I nešto mi nikako nije jasno. Kako ste mogli da (ne)radite za poslodavca koji Vam godinama nije davao plate i uplaćivao staž? Sigurno ste radili iz ljubavi prema firmi i poslu, a kod kuće jeli opanke. Koga bre vi zajebavate???

Dragi drugovi i drugarice, Vaša vlast Vam sprema Zakon kako ne bi ste mogli mnogo da letite i serete. I treba. Ja plaćam da se smeće nosi i ne želim da živim u deponiji. Vama odgovara haos. Sa novim zakonom ima da radite tako da narod zbog Vas, neradnika, ne ispašta, a ukoliko nećete, radnu knjižica u ruke, pa sa njom mašite do mile volje. Pun mi je gušača ideja i ubica kreativnosti. Pun mi je neradnika i lelemuda. Pun mi je onih koji gledaju samo svoju guzicu i kojima na kraj pameti ne pada da sutra naša deca moraju negde da rade. Dosta smo mi "mladi Srbije" plaćali cenu gluposti komunjara, seljačina i prostaka. Dosta smo trpeli negativne autoritete i negativnu selekciju. Neradnici, duvajte ga i sklonite se kako bi mi mladi mogli da radimo. Mi radimo za novac, a ne za ulje i brašno. Nama se ne može desiti da godinama radimo za nekoga ko nas za naš rad ne plaća. Vi ste, nažalost ili nasreću, vrsta koja izumire. Žalosno je samo što se davite u sopstvenim govnima.

A najlepše od svega jeste što Vas koriste kako bi na vlast doveli novog baju, onog koji će da promeni sve i ništa. Vi zviždite, a oni ce Vam ga kasnije zviznuti. Ahahahahahha. Bravo za sindikate i vlast. Nije teško vladati glupim narodnim masama. Manipulacija i večita stagnacija. Bravo!!! Ma, serem Vam se u čarapu svima i sve Vas turim na...

1.19.2010

Istorijat jedne pogubne politike


Zveckanje oruzjem i ratni glasovi ponovo se cuju na ovim prostorima. Prepucavanje odlazeceg predsednika Hrvatske, Mesica i aktualnog premijera RS, Dodika mozda predstavlja uvertiru u nove politicke sukobe na ovim prostorima. To me je nateralo da iz naftalina izvadim text davno napisan i osvezim nam svima pamcenje kako nam se "isto" ne bi ponovo dogodilo.

Marta 1989. na čelo Saveznog izvršnog veća SFRJ (odnosno na mesto premijera SFRJ) dolazi prvi reformator ekonomske politike i stava SFRJ prema svetu i Evropi, gospodin Ante Marković. Potezi Vlade SFRJ su ukazivali na munjevito probijanje Jugoslavije ka evro-atlanskim integracijama.
Ne davno, Aprila 1987, Milošević kao član CK SKJ zajedno sa pokrajinskim partijskim funkcionerom, Azemom Vlasijem, sastao se sa na Kosovu sa Srbima koji su se tom prilikom zalili na teror koji nad njima sprovode kosovski Albanci. Prilikom te posete dolazi do sukoba naroda i policije i Milošević izjavom "Niko ne sme da Vas bije!!!" staje na stranu kosovskih Srba. Ovaj dogadjaj dovodi do razdora u srpskom državnom vrhu.
Septembra 1987 u Paraćinu biva ubijen pripadnik JNA srpskog porekla od strane Albanca, Azisa Keljmendjia. Ovaj dogadjaj predstavljao je povod za otpočinjanje medijske kampanje protiv Albanaca. Samo ubistvo je ocenjeno kao zločin uperen protiv Jugoslavije. Tada, kao i nekoliko dana nakon priznavanja Kosova 2008 godine, širom Srbije su kamenovane radnje u vlasništvu Albanaca.

Dragiša Pavlović je tada kritikovao nacionalističke pojave u Srbiji kao predsednik Beogradskih komunisa. Milošević ove događaje u Srbiji koristi u političke svrhe tako što na Osmoj sednici CK SK Srbije smenjuje Pavlovića kao i najbliže saradnike Ivana Stambolića koji je tri meseca kasnije uklonjen sa mesta predsednika Srbije. Od tada počinje promena politike Srbije prema Kosovu, Vojvodini ali i drugim drzavama, članicama Jugoslavije. Mitinzi po Srbiji, koji tada uzimaju maha, imali su za cilj svrgavanje sa vlasti neistomisljenika Miloševićeve nove politike. U oktobru 1988. god. smenjeno je pokrajinsko rukovodstvo u Vojvodini, a nekoliko dana kasnije i u Crnoj Gori.
Februar 1989. god. ostaće zapamćen po strajku rudara rudnika Stari Trg i početku raspada SFRJ. Rudari su zahtevali obustavu započetih ustavnih i političkih promena, ako i najavljenu smenu pokrajinskih rukovodioca. Milošević tada od centralnog komiteta traži uvođenje vanrednog stanja. Dok traju demonstracije ispred Savezne skupštine, rukovodstvo SFRJ vodi veoma burnu raspravu unutar nje. Milan Kučan tada napusta sednicu i nekoliko sati kasnije u Cankarljevom domu daje izjavu da se u Starom trgu brani avnojevska Jugoslavija. Ova izjava je naišla na osudu Srbije gde se isto to veče organizuje studentski protest kojem se pridružuju i gradjani Beograda ispred Savezne skupstine. Sutradan , obzirom da je Vlada Srbije dala neradan dan gradjanima, ispred Savezne skupštine se okupilo oko 350 000 ljudi koji su tražili da im se obrati Milošević. On je to i učinio i ko se seća tog govora zna da je bio često prekidan uzvicima "Uhapsite Vlasija". Milošević je tada rekao da ce to i učiniti.


Azem Vlasi je bio uhapšen i smenjena je pokrainska vlast. Marta 3. 1989. u Srbiji je uvedeno vanredno stanje. Policija upada u rudnik i prekida protest rudara. Marta 28. 1989. Srbija ukida visoki stepen autonomije Kosovu i Vojvodini i stavlja ih pod svoj državno-pravni okvir.
Nakon Gazimestana, u junu 1989. počinju otvoreni sukobi Srbije i Slovenije na visokom nivou. Razlike u pogledima Kučana i Miloševića polako kulminiraju. Padom Berlinskog zida i okončanjem hladnog rata, SAD menja svoju politiku prema Evropi i SFRJ. Proces demokratizacije Evrope uzima maha. Ovu pojavu samo Milošević nije prepoznao. Evropa se ujedinjuje, a raspad Jugoslavije kao potencijalne članice EEZ sad EU, uzima svoj mah.
Septembra 1989 Slovenija uvodi amandman na svoj Ustav kojim daje prednost republičkom zakonodavstvu u odnosu na savezno.

Decembra, 01. 1989 godine Slovenija zabranjuje miting Kosovskim Srbima u Ljubljani. Ovome pomoć daje Hrvatska nedozvoljavajući prelazak Srbima preko Hrvatske.
SAD i pojedine Evropske zemlje pomno prate politička dešavanja u SFRJ i pažnju usmeruju prvenstveno na politički sistem u SFRJ kao važnije pitanje od očuvanja celovitosti SFRJ. SAD-u smeta komunizam, a ne ono sta se desava u SFRJ. Politika SAD je ukazivala vlastima u SFRJ na promenu političkog sistema. Odgovor Srpske i Crnogorske vlasti je tada bio da se politički sistem u SFRJ neće menjati i da SFRJ planira na svoj način da uđe u Evropu.
Januar, 20.1990. je poznat po 14. vanrednom kongresu SKJ održanoj u Beogradu. Na toj sednici svi srpski predlozi su prihvatani sa većinom, dok su slovenački predlozi o transformaciji jugoslovenske partije i političkog sistema SFRJ bili odbijani. Slovenački delegati su tada dali predlog asimetrične federacije, što je srpsko rukovodstvo odbilo. Ubrzo Hrvatska i Slovenija daju predlog stvaranja konfederacije. I to je odbijeno. Slovenija napušta kongres. Ubrzo i Hrvatska delegacija koja nije bila saglasna da se kongres nastavi bez Slovenačkih delegata, napusta kongres. Nakon ovoga dolazi do raspada SKJ, a i SFRJ.
U svim republikama SFRJ se u toku 1990 održavaju izbori. Komunistička vlast je izgubila izbore u 4 republike- Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji- dok je ostala u Srbiji i Crnoj Gori, ali kroz stranke SPS, Slobodana Miloševića u Srbiji i DPS, Bulatovića i Đukanovića u Crnoj Gori.

Situacija se komplikuje dolaskom Franje Tuđmana, bivšeg generala JNA i komuniste koji je bio izbačen iz partije, za predsednika Hrvatske. Prvi potez nove Hrvatske vlasti bio je izbacivanje Srba iz svih državnih organa vlasti u Hrvatskoj. Srbija osuđuje ovaj potez i ako je slicni povukla u svojim organima vlasti. Ovo je dovelo do ozbiljne nacionalne krize u SFRJ. Iz gore navedenog se vidi da je odgovornost za ovakve poteze snosila vlast u Srbiji. Oni su zastupali svoje,a ne opšte interese. Jugoslavija je dosla do prekretnice...ili promena političkog sistema ili raspad SFRJ. Zapad gubi strpljenje. Komunizam mora biti ugusen na balkanu. Miloseviceva ideja socijal-komunizma dobija podrsku zapada ali na kratko.
Juna, 25.1991. godine Slovenija i Hrvatska proglašavaju jednostranu nezavisnost. Dva dana kasnije jedinice JNA kreću na Sloveniju u cilju ponistavanja te odluke. Dolazi do sukoba TO Slovenije, koju je vodio Janez Janša, mnogo kasnije i premijer Slovenije, i JNA. Ovo je označilo početak rata u Jugoslaviji. Rat je trajao 10 dana. Precedništvo SFRJ donosi odluku o povlačenju JNA iz Slovenije. Snage se smeštaju u Hrvatskoj. U napadu na vojne baze JNA od strane TO Slovenije dolazi do brojnih žrtava mlade, tek regrutovane nenaoruzane vojske, izmedju 18 i 23 gonina starosti.
Početkom 1991 dolazi do sukoba Hrvata i Srba u Hrvatskoj. Proleca iste godine dolazi do jakih sukoba u Borovu selu kraj Vukovara. Inteziviraje sukoba JNA i novoformirane Hrvatske vojske se nastavlja tokom leta 1991. Septembra 1991 Srbi se organizuju i formiraju Republiku Srpsku Krajinu kao vid borbe za očuvanje Jugoslavije i zastite svojih interesa. Najteža stradanja su se desila u Vukovaru gde su borbe trajale do novembra 1991 godine. Okončane su ulaskom JNA i paravojnih srpskih organizacija u ovaj grad.
Milošević i Tuđman potpisuju Januara 1992 godine primirje i prekid vatre, što Hrvatima daje vremena da se organizuju. Oluja dolazi u avgustu 1995. Njen rezultat je bio pad glavnog grada RSK i masovni egzodus Srba. Pominje se da je bilo oko 250 000 izbeglica i preko 2500 poginulih. Glavno optuženi za genocid i ratne zločine je bio Ante Gotovina. Srpska vojska je u startu bila demoralisana jer je operaciji Oluja predhodilo bombardovanje dva radara od strane američkih bombardera (4. avgust 1995 u 4am). Operacija je trajala 4 dana (04.08.'95 - 07.08.'95) obzirom da je broj hrvatskih vojnika bio skoro petostruko veći od broja srpskih vojnika.
Iste 1992 godine počinje i rat u BiH koji je ujedno predstavljao najveći vojni sukob na prostoru Evrope od II svetskog rata. Trajao je do Septembra, 1995 kada je okončan potpisivanjem Dejtonskog Sporazuma.
O sukobima na Kosovu i Metohiji ne bih ovom prilikom jer je Kosovo posebna i večita priča kod Srba.

Dakle ako sumiramo početak raspada SFRJ i građanskog rata nastao je neadekvatnim odgovorom Srpske vlasti na desavanja u svetu (rušenje Berlinskog zida...) i neodgovornim ponašanjem iste prema konstruktivnim predlozima članica SFRJ, Slovenije i Hrvatske, s početka 90-ih. Ne razumevanje globalnih tokova pokazuje i sadašnja vlast. Možemo takođe navesti i nesmislen potez Nemačke administracije koja je prva priznala Hrvatsku i time dovela BiH u nezgodnu poziciju. Takođe i reakcija UN je bila u početku neadekvatna. Snage koje su poslate u Bosnu su bile više nego nedovoljne za sprečavanje sukoba.
Naravno tokom rata u Bosni i Hercegovini desili su se dogadjaji koji ce skupo kostati narod Srbije u narednom periodu (prvenstveno mislim na uslove koje nameće EU kroz Haški tribunal, a u vezi sa isporukom Karadžića i Mladića).

Dakle, možemo reci da rat u BiH započinje Marta 1.1992. godine, na drugi dan referenduma o nezavisnosti BiH od Jugoslavije. Ubistvo Nikole Gardovića na slavlju u Baščaršiji od strane pripadnika Zelenih beretki bilo je povod za početak rata. Odgovor na ovaj incident bio je podizanje barikada u Sarajevu koji je u centralnom delu bio naseljen Muslimanima, a ostatak grada i uzvišenja oko njega bila su naseljena Srbima. Marta 3, nakon sastanka Karadžića i Izetbegovića, dogovoreno je da grad kontrolišu mešovite snage JNA i policije. Incident u mestu Siljekovac kod Bosanskog Broda koji se desio u noći izmedju 26 i 27. Marta u kojem su muslimanske paravojne snage pobile 28 Srba, dovodi do zauzimanja Bjeljine Aprila 01. od strane paravojnih snaga koje predvodi Arkan.

Tom prilikom biva ubijeno nekoliko civila. Antiratne demonstracije protiv nacionalizma u Sarajevu Aprila 05. bile su okončane ubijanjem 6 civila od strane Srpskih snajperisa sa hotela Holiday u kojem su bile smestene prostorije Srpske demokratske stranke, a prema kojim su se uputili protestanti. Napomenimo da je reyultat referenduma u BiH bio 98% za nezavisnu BiH; od 67% izaslih birača, 64% je glasalo za nezavisnost. Sledećeg dana bosanski Srbi započinju opsadu Sarajeva. Aprila 8. zauzimaju Zvornik. Maja 2. Srbi granatiraju Sarajevo, zauzimaju aerodrom i hapse Aliju Izedbegovića po povratku iz Lisabona. Istovremeno muslimanske paravojne snage zauzimaju stab JNA u centru Sarajeva. Izedbegović je oslobodjen prilikom presretanja kolone JNA u Sarajevu. U sukobu je ubijeno više pripadnika JNA. Krajem juna, nakon pritisaka međunarodne zajednice biva oslobođen aerodrom i prepustem UN-u. Humanitarna pomoć stiže u Sarajevo koje se nalazi pod opsadom. Krajem avgusta u Londonu je održana prva medjunarodna konferencija o ratu Bosni. Lord Oven sredinom decembra 1992 dolazi u Sarajevo ispred UN sa planom za rešavanje rata u Bosni.
Presedan nastaje sredinom januara 1993. kada muslimanske paravojne snage čine masakr nad srpskim stanovništvom u selu Skelani. Nakon ulaska UNPROFOR-a u Srebrenicu sredinom Marta, Savet bezbednosti UN u Aprilu proglašava Srebrenicu zaštitćenom zonom.
Potpisivanjem Vens-Ovenovog plana u Atini od strane Radovana Karadžića, Maja 02. 1993. predstavlja prvu veliku igru Srpskih vlasti u BiH sa Evropom. Radovan prosledjuje ovaj plan Skupštini RS na retifikaciju. Maja 05. Skupština RS odbija Vens-Ovenov plan. Sredinom juna nastaje novi plan, Oven-Stoltenbergov plan, koji potpisuju Hrvatska i Srpska strana, a tiče se predloženih mapa. Krajem avgusta Hrvati su proglasili svoju teritoriju u BiH, Republikom Herceg Bosnom. Ovaj potez je doveo do odbijanja Oven-Stoltenbergovog plana od muslimanske strane.


Početkom februara 1994, u bombaskom napadu na pijaci Merkale poginulo 68, a ranjeno 200 civila. Za napad optužena Srpka strana. Sredinom marta Izedbegović i Tuđman potpisali sporazum o formiranju muslimansko-hrvatske federacije u BiH. Kao odgovor na ovakav tok dogadjaja Srbi Aprila 10. napadaju najvecu muslimansku enklavu, Goražde, koja je brojala 60 000 stanovnika. Krajem aprila formirana je Kontakt grupa u čijem su sastavu SAD, Francuska, Nemačka, Engleska i Rusija. Kontakt grupa je ponudila plan o podeli BiH na dva entiteta i to muslimansko-hrvatski 51% i Republika Srpska 49%. Hrvati i Muslimani potpisali ovaj plan kontakt grupe u julu 1994. godine. Nakon nekoliko odbijanja Srpske strane da potpišu plan Kontakt grupe, Milošević uvodi sankcije RS i zatvara prelaz na Drini.
Jula, 11. 1995, bosanski Srbi ulaze u Srebrenicu, jednu od najbitnjih muslimanskih enklava. Znamo šta se tamo dešavalo. Par dana kasnije, Jula 16. Hag podiže optužnicu protiv Karadžića i Mladića ali zbog opsade i granatiranja Sarajeva da bi nekoliko meseci kasnije, 16. novembra proširila istu zbog genocida u Srebrenici. Krajem avgusta u eksploziji na pijaci Markale poginulo je 37 civila. Za ovaj napad optužena je Srpska strana.
29. avgusta Milošević je odabran da ispred RS zastupa njene interese u Svetu. Dan kasnije NATO je žestoko bombardovao vojne i komunikacijske ciljeve u RS. Ovo je prvi napad na Srbe od strane ove alijanse. Drugi je bio 1999 izrazen kroz bombardovanje Srbije.
Početkom septembra RS je službeno priznata. Dve nedelje nakon NATO napada po RS, Srpske snage povlače teško naoružanje iz okoline Sarajeva čime se okončava trogodišnja opsada ovog grada. Krajem novembra okončan je Dejtonski sporayum nakon tronedeljnih pregovora tri strane i SAD-a, a ratifikovan 14. decembra u Parizu.


I ovde nakon retrospektive dogadjaja vidimo loše poteze Srpskih vlasti i njihovo igranje sa Evropom. Najpre potpisemo, pa odbijemo i tako dok nestisne.
Cilj ovog pisanja jeste da ukaze na pogrešne korake nase strane i nedolično ponašanje srpske vlasti prema medjunarodnoj zajednici i namerama iste da okončaju krvoproliće na ovim prostorima (ne ulazim u iskrenost ovih namera). Napominjem još jedan put da je Srpska vlas, gde god bila, na kraju uvek potpisala onaj plan (ili jos gori po nju) koji je predhodno odbijala da potpiše.

1.16.2010

Književna veČera


Divno veče provedoh juče. Najpre sam posetio klub čitalaca Laguna i kupio sebi dve nove knjige. Ne zbog toga što mi se nešto čitalo već da mi ne bi propao članski popust. Tako svakog meseca sebi kupim po nekoliko knjiga i razmišljam da ukoliko nastavim ovakvim tempom za par godina moraću da ih slažem po podu.
Zatim sam "zapalio" na mesto koje ni malo ne volim ali spletom okolnosti često budem tamo, famozni "Brodić", i sa Zoricom Brunclik popio piće. Nećete verovati. Prilazi mi lik i pita da li sam ja pisac texta "Jebala Vas Brankica". Ja mu onako, kulturiška odgovorim da nisam. A on ni pet ni šest već sedam. "Ne seri. Jesi. Jesi." Meni malo bilo loše od one brlje što sam pio sa Zokom pa ga pogledah onako malo ukršteno. "Jebiga brale, kako bre možeš da sediš sa ovom ljankese, a ovamo se predstavljaš kao neki baja, pljuvač sistema?" reknu mi on. Baš neki fin dečko. Malo mi postade neprijatno zbog Zorke. "Slušaj dečko! ... Drago mi je da smo se upoznali, a sa Zoku neću te upoznajem jer vidim da se znate. Mislim ti nju. Aj sad pali dok nisam zvao obezbeđenje.". Pitao me koje obezbeđenje naravno sa "bre" i reče da nisam normalan. I ode. Eto kakva je današnja omladina. Nema poštovanja prema starijim osobama kakva je Zoka. Ma da je Kemiš bio tu...uh!
Nego da se vratim na ostala dešavanja. Nakon prijatnog razgovora sa Zokicom i neprijatne konverzacije sa onim dečkom odem ja na sastanak jednog od odbora stranke koja polako iz pupoljčića prelazi u cvet koji napadaju biljne vaši. Skupili se neki "fini" ljudi. Zveknem ja tu dva Pelinkovca by Vojin Đorđević (znači orginal), saslušam "čestitke i pozdravi" i odem u kafe Congo na Dorćolu. A tamo Dule i Gorica vrše promociju svojih novih knjiga. Ne mogu da kažem da nije bilo extra, ali beše malo ljudi što je bilo poražavajuće. No dobro. I nije toliko jer kada se u obzir uzme podatak da je u Beogradu u 2009-oj pročitano svega milion i po knjiga dođemo do rezultata da je svaki Belogradjanin pročitao po pola knjige, pa ti vidi.
Nisam izdržao do kraja književne "veČere" i onako gladan zapalio sam u Red Bar. Bilo je krcato i blizu 23 časa. Društvo mi je bilo ok, ali usled umora koji me polako savladavao, i pored jake muzike počeo sam da kunjam. Da se nije pojavio čikica sa kikirikijem (fišečić po ceni od 10 dindži) ja bih crko od gladi u snu. Nakrmljao sam se kikirikija, otkinuo jedno malo pivo na točenje i eto ti, otvori mi se dizna. To je bilo zezanje do bola. Društvo je konstatovalo da bi bilo jako dobro da napravim neku kao tribinu-žurku u nekom baru gde bih pričao o tome kako dolazim na ideju da pišem ova sranja od textova. Pobogu, pa ljudi bi pocrkali od smeja s mene.
Naravno, zezanju nikada kraja, a sutra se ne radi tako da sam morao da palim kući. Taxi na poziv me odro. Uze mi čovek 850 dindži bez popusta na poziv i ja ga još častio. Zaboravio sam da smo ga zvali. Nas nekoliko smo se toliko prosrali u kolima da sam ja pod utiskom priče i večeri, a kao neko koga je taxista poslednjeg "bacio do gajbe", potpuno zaboravio na jebeni popust od 20%. A taxista neki fin čovek pa me nije ni podsetio. Znas kad ću više da ih podržim u njihovim zahtevima? NIKAD? (a nisam ni do sada).
Uđoh u svoj skromni dom i sedoh na fotelju da razmislim o svemu što mi se izdešavalo večeras. Pade mi napamet letovanje u Atini s mojim dobrim drugom iz Makedonije, Kirom i naš susret sa mojim prijateljem Jorgosom, Grkom. Upoznajem ih ja i upita Jorgos Kireta odakle je. Kire mu odgovara da je iz Makedonije. Jorgo ga pogleda onako malo čudno i sarkastično reče kako je Makedonija deo Grcke. Kire se nasmeja i na to odgovori "Da. Da. I Kosovo je Srbija." Smejao sam se kao lud tada. Nakezih se i otiđoh u spavaću sobu.

Srećan i zadovoljan, s tugom u srcu zbog onih 20%, legoh pored svoje drage koja je već uveliko spavala i pomislih kako je glupo što BoTa ne ide na inaguraciju predsednika Ive Josipovića, našeg dragog komšije, a zvanično prima drugara Kuste, Johnny Deppa i to sve zbog predsednika zemlje Kosovo je Srbija.

1.12.2010

Novi text...za BORBU!!!Pod utiskom onoga sto mi se izdesavalo u proteklih nekoliko dana resih da se ponovo ispraznim na meni svojstven nacin i napisem meni svojstven text. A sta mi se to desilo? Pazite, nije to nesto veliko, opipljivo, pompezno ni senzacionalno, ali za mene je predivno. Moj poslednji text (svakako ne ovaj) izazvao je pravu pomamu, a da ja nisam ni znao. Ljudi su ga postavljali po svojim profilima, tvorevine novog mi milenijuma, facebook-u, po raznoraznim blogovima, stampali ga i citali kolegama, prepricavali. Moj blog je doziveo exspanziju. Postao je masovno posecen. Posle tolike kompresije osecanja, odjednom me obuzeo neki cudan oblik srece. I ako sve ovo poprima oblik samo-reklame ili licnog promidžbenog texta namera mi nije da postane.( Jednom prilikom moja dobra prijateljica Maja Mihajlovic rece "Pobogu Zeljko. Ovo je Srbija. Ako sebe ne reklamiras niko to nece uciniti za tebe." Nije meni Maja otkrila rupu na saksiji, ali ventil mi jeste otvorila. Postadoh samom sebi PR).
No, da se vrnem na ono sto htedoh da ispljunem.
Sve je pocelo leta gospodnjeg, ne tako davne 2009-e godine. Polemisao sam sa koje kakvim likovima na profilu prijatelja sa kojim vise ne razgovaram. To je, igrom slucajeva, posmatrala tada glavna urednica lista Borba, a sada moja draga prijateljica, Olivera Zekic. Postoje razne price o tome kako se ona nasla u to vreme na tom "virtuelnom mestu", ali ono sto je za mene tada bilo divno jeste poruka koju sam od nje dobio. Kratko i jasno pitala me da li bih to sto sam pisao pretocio u text za njene novine.

Ljudi!!! Amerika u Srbiji. Meni se desio mali americki san. Neko je video sta ja pisem i ponudio mi da pisem za njega. Taj neko nije tamo neko levi. Taj neko je Olivera (ona sto je naguzila "sistem" u aferi o kojoj se vise ne prica jer ovo je Srbija, "afera zelembaci" ili ti Miladin Kovacevic - pitam se samo kako cu njega tagovati u ovom textu). I tako ja dobih svoju stranu sredom u listu Borba pored ljudi kao sto su Goran Petrovic, Dule Nedeljkovic i dr.
Bas u tom periodu otvorio sam i svoj blog, izmedju ostalih, i za textove koje nije moguce objaviti, a ja ih volim ("Metamorfoza", "Dnevnik Borisa Tadica ili ti Memoari jedne gejse" i mnogi drugi). (http://zeljkopavicevic.blogspot.com). Nemojte me shvatiti pogresno. Pisao sam ja i pre nego mi se desila Borba, ali sada je neko to sto pisem poceo da objavljuje. A ja, inace ako znali niste, u svojim textovima intelektualno prozivam sistem. Borba mi je omogucila da ga prozivam javno. E, onda se desilo nesto sto nisam ocekivao, a opet mogao sam da predpostavim da ce se desiti. Sistem je poceo da gusi Borbu (naravno ne zbog mojih textova vec zbog njenog slobodnog govora u kojem se cuo i moj glas). Nakon gusenja, usledila je omca. Ubili su Borbu.( Zašto "Borba" ne izlazi ili u prevodu kako su nam Đilas, Šaper i Krstić stavili omču oko vrata) Sta reci, a da ne bude suvisno? Nista? Ha ha ha. Ocekujete da necu reci nista? Pobogu.

Javno menjenje je odreagovalo kao mrtav magarac kad ga sutnete u straznjicu. Smesno je nase javno mnjenje. A tek koje kakva udruzenja novinara. Oni su posebno smesni. Javno mnjenje ili ti moj narod ne reaguje grupno vec samo pojedinacno i to samo ako je "bulja" u pitanju. Moj narod oslikava i pricica koju cu vam predstaviti.
Bas sam danas razgovarao sa prijateljicom Tanjom Popovic Tomic. I ona je videla moj poslednji text i iznela divan komentar. Prica meni Tanja nesto 'vako: " Nisam znala da li da se smejem ili da placem nakon citanja tvog texta. Identicno osecanje me spopalo pre nekog vremena kada sam sa dobrom prijateljicom, Amerikankom, bila u Grckoj. Sedele smo u jednom restoranu. Prisao nam je konobar kako bi nesto porucile. Igrom okolnosti skapiram da je Srbin. Bilo mi je drago. Nas covek. Rucale smo nas dve i popile kafu. Doslo vreme da platimo racun. Moja prijateljica casti. Konobar joj vraca kusur. 400 evra i 20 zelenih dinara sa sve Njegosem. Tek je stigla tako da nije imala pojma kakve su novcanice. Posmatrala ih je dok ih je slagala u novcanik. Uze onu dvadeseticu i rece "Ovo je tvoj novac?" misleci na valutu Srbije. Umalo nisam pala sa stolice. "Jok. Tvoj je." - pomislih. Htela sam u zemlju da propadnem. Uvece smo bili na nekoj izlozbi u Atini. Svoje radove je izlagao jedan od vodecih grckih enterijerista. Neces verovati, nas covek. Bilo mi je mnogo drago. Osecaj sramote zamenio je osecaj ponosa, i tako stalno. Reci mi, kako da budem normalna kad mi se osecanja konstantno menjaju."
Sve vam je jasno, zar ne. Rece jednom prilikom 90-ih predstolonaslednik Aleksandar Karadjordjevic "Srb i Ja!!!"
Dakle, Borba vise ne izlazi, a ja gledam kako da pisem za neke druge novine. Nije tajna da pokusavam da uletim u Politiku. Da li cu uspeti? Naravno. Srbija je zemlja mogucnosti jer u njoj je zaista sve moguce.
A Vi, kako te???

Autor
Zeljko PAVICEVIC

U nastavku sledi...

Zašto "Borba" ne izlazi ili u prevodu kako su nam Đilas, Šaper i Krstić stavili omču oko vrata

Na žalost, u Srbiji je i dalje sve isto – ako hoćeš nešto da radiš, moraš da budeš deo “sistema” i da radiš ono što taj sistem traži od tebe; ako nećeš tako da radiš – nećeš raditi uopšte. Sistem će te ugušiti.

Mi u “Borbi” shvatili smo to veoma dobro.

Još pre nego što smo se pojavili, sistem je počeo sa svojevrsnim mobingom. Državnim i brutalnim. Mesecima pre nego što je prvi broj nove “Borbe” objavljen, ministar Mlađan Dinkić je povikao da su to novine Stanka Subotića, čoveka kojeg su država čiji je Dinkić ministar, i sistem čiji je šraf, proglasili jednim ne samo od najvećih neprijatelja, nego i jednim od najvećih kriminalaca u Srbiji.

Dokaza za tu tvrdnju, naravno, nije bilo, niti su bili potrebni. Niko, na primer, nije pokušao da proveri, u Agenciji za privredne registre, ko je registrovan kao vlasnik “Borbe”. Bilo je dovoljno da nas Dinkić “optuži”, pa da mediji, kobojagi novinarska udruženja, političari...krenu da tu njegovu tezu ponavljaju.

Činjenice prosto, u državnom, sistemskom mobingu, prestaju da budu važne. Prestaju da važe i zakoni, bilo kakva pravila, pa, recimo i ona, koja omogućavaju svakome da bude vlasnik novina, sve dok te novine poštuju norme i uzuse okruženja u kojem su. Nije tačno. U Srbiji, vlasnik novina može da bude samo država, i to protivustavno (Politika i Novosti), mogu da budu Beko i Mišković (Novosti, Pres), može da bude i Dragan Đilas (nedavno se pojavio na Upravnom odboru Presa, sigurno ne kao gradonačelnik), i može da bude svako ko se povinuje sistemu i pristane na pravila koja taj sistem, podzemno, nameće.

Svima ostalima je, jednostavno, zabranjeno. I ako se usude protiv te zabrane, biće ugušeni. To se desilo, i dešava se i “Borbi”. Još kada smo u pilot broju objavili reklame, besplatne, nekih javnih preduzeća, zvali su nas iz jednog od njih i rekli – iz kabineta je zabranjeno da dajemo reklame kod vas. Kabinet je onaj koji pripada predsedniku države Borisu Tadiću, a čovek koji okrece telefone je Nebojša Krstić. Isti će, kada “Borba” ubrzo posle toga počne da izlazi, naređivati funkcionerima DS da ne daju izjave za “Borbu”.

Drugi primer mobinga, sa samog početka – sms poruka koju je glavna urednica “Borbe” dobila od jednog saradnika Srđana Šapera (još je čuva) u kojoj joj vrlo decidno kaže da reklama javnih preduzeća za “Borbu” neće biti.

A to je bio samo početak. Etiketiranje, pretnje, zabrane...

Ni jednu reklamu bilo čega što ima veze sa državom i sistemom nikada nismo dobili. A, na žalost, sve ima veze sa državom i sistemom.

Zato što marketinški monopol u Srbiji drže Dragan Đilas i Srđan Šaper. Oni su najveći trgovci reklamama, prostorom i vremenom za reklame, i na “Borbu” su jednostavno stavili zabranu. I to ne samo na reklame u “Borbi”. Stavili su zabranu i na ono što “Borba” piše. Pa se tako desilo, kada je “Borba” objavila, bez ijedne pogrešne informacije, priču o aferi “lobista”, i Milanu Petroviću, čoveku koji ima kancelariju u Čikagu, a tajnom odlukom vlade od Srbije dobija 80.000 dolara mesečno, desilo se da ni jedan mediji, bukvalno ni jedan, nije smeo reč o tome da objavi.

Urednik “Borbe” koji je dan po objavljivanju trebalo da gostuje u jutarnjem programu B92 i prelistava “Borbu”, veče pre toga je pozvan i gostovanje mu je otkazano.

I svi pri tom znaju šta se desilo. O tome koliko će na kojem mediju da bude reklama odlučuju firme Dragana Đilasa i Srđana Šapera. Njihov uticaj, njihov monopol je apsolutno bezgraničan. I preko njega vrlo lako odlučuju kakav će program, kakav će sadržaj neki medij imati. Ko ne pristaje na to – nema reklame.

Ko pristaje, pristaje na sve. U nekim medijima čak su urednici ljudi koji su, na primer, radili, ili još rade u Šaperovoj firmi.

I to je Srbija danas. I u njoj se pojavila “Borba” sa idejom da se bavi nezavisnim novinarstvom. I za manje od godinu dana izlaženja objavila više zaista velikih vesti nego bilo koji drugi medij u Srbiji. Priče o Miladinu Kovačeviću i Milanu Petroviću su samo deo toga. Postali smo omiljeni izvor informisanja svima koji su želeli da znaju šta se u Srbiji zaista dešava.

I platili cenu za to. Uslovi pod kojima smo mi štampani bili su gori nego i za jedan drugi medij u Srbiji. Primera radi, “Novosti” duguju svojoj štampariji više nego deset puta više nego “Borba” svojoj, ali nesmetano izlaze.

Doduše, glavni urednik “Novosti”, čiji akcionar je, protivustavno, država, je istovremeno i predsednik Upravnog odbora štamparije u kojoj se “Novosti” štampaju. Štamparija je, naravno, u vlasništvu države. I kada država odluči da kao pomaže medijima, isti čovek predvodi Komisiju koja treba da odluči kojem će štampanom mediju ta pomoć otići. Hoćete li da pogađamo – “Borbi” ili “Novostima”?

Iscrpljeni višemesečnim mobingom, na kraju smo morali da prestanemo da izlazimo. Bez reklama, bez ikakve pomoći, sa najgorima štamparskim uslovima, više nismo imali ni za šta.

I tačno je, mesecima nismo podelili plate (uz napomenu da ni ja, kao direktor, nikada nisam podigao svoju platu iz “Borbe”, nisam je sebi čak ni odredio, što znači da sam radio pod istim uslovima kao i svi ostali) , i mesecima smo blokirani.

I onda nas se iznenada setio NUNS. Hoće da pruži pravnu pomoć novinarima i da ispita privatizaciju “Borbe”.

A pri tom, sve što smo danas napisali, u NUNS-u veoma dobro znaju. I za marketinški monopol. I za protivustavno vlasništvo države u medijima. I za mobing kojem je “Borba” bila izložena. Znaju, između ostalog i zato što predsednica NUNS-a žena koja živi sa čovekom koji je vlasnik Strategic marketinga, firme koja najbliže sarađuje i zarađuje sa Đilasom i Šaperom – određuje rejtinge, meri gledanost, čitanost i daje repere za trošenje marketinških budžeta. I naravno, suživot nema nikakve veze sa grehom ili krivičnim delom, ali, bar u slučaju “Borbe” ima veze sa sukobom interesa.

I tvrdimo da ima veze s tim što nikada NUNS nije tražio da se ispita ko je naredio da, u vreme afere Miladina Kovačevića, policija upadne u “Borbu”, niti je insistirao na odgovornosti za ovo delo.

Takođe, tvrdimo da ima veze s tim što je predsednica NUNS-a, u vreme “Borbinog” sukoba sa gradonačelnikom Đilasom (izjavio da neće da daje izjave novinama Stanka Subotića), odbila da to komentariše, uz opasku da je “Borbino” pismo gradonačelniku, zlobno.

Tvrdimo da ima veze i sa tim što Nezavisno udruženje novinara Srbije ne reaguje na to što se Đilas pojavljuje na Upravnom odboru Presa; ni na to što je Manojlo Vukotić i predsednik UO Štamparije “Borba”, i glavni urednik “Novosti” i šef Komisije koja odlučuje kome ide pomoć za medije; ni na to što Đilas i Šaper otvoreno kontrolišu marketinško tržište i preko njega medijski prostor; ni na to što država gazduje medijima iako joj Ustav to zabranjuje... Tvrdimo, i to ćemo trvditi u dopisu koji ćemo zbog državnog mobinga, pokušaja gašenja, i veza koje postoje između vlasti, medija i udruženja, uputiti svim ambasadama i svim međunarodnim organizacijama koje se bave osnovnim ljudskim pravima, od kojih je pravo na objektivno i javno informisanje jedno od osnovnih.

Ivan Radovanović

Vlasnik i direktor “Borbe”

1.10.2010

Jebala Vas Brankica!!!


Upravo sam ovaj tekst hteo započeti rečenicom "Eto, prošli su i praznici..." kad setih se da i nisu prošli. Alo brale, a Srpska Nova Godina??? Misim, nema smisla. Ah, znam, znam. I nisam neki patriota, nacionalista, Srbin, pravoslavac, kurac-palac. Ne mogu se identifikovati s ovim današnjim patriotama. Ne obmotavam "ikonice svetaca" oko retrovizora, ne stavljam badnjak na prednji deo haube automobila, ne pozdravljam se sa tri prsta, ne radujem se novogodišnjem tv programu, ne nosim majcu sa likom Ratka Mladića i Radovana Karadžića i ne slušam narodnjake. Baš sam neki. Još kada pomislim da kao budući putnik-namernik sa novim crvenim pasošem u bezviznom režimu, ovakav kakav sam "srbenda", treba da predstavljam svoj narod i suverenu zemlju mi Srbiju, prosto se i sam naježim. Kada se ja ovako bedno i ništavno osećam, šta da mislim kako će me moj narod posmatrati. Moj dobri narod.

Moj narod je dobar. Potiče, kao i ja, iz zemlje u kojoj je Kosovo Srbija. U mojoj zemlji, moj narod gleda Pink. Moj narod glasa za koga stigne. Moj narod vode ovce. Moj narod ubija lidere. Moj narod čita Kurir. Moj narod radi za Delta Holding i prijatelje ove kompanije. Moj narod pljuje po ulicama, piša po haustorima, sere po parkovima. Moj narod veruje u teoriju zavere. Moj narod mrzi Amere i voli Ruse. Moj narod letuje na Adi. Moj narod vozi "besna kola" i ide brže od života. Moj narod ima strah od svinjskog gripa. Mojem narodu svinjski grip ne može nista u danima žalosti za pokojnim patrijarhom jer je moj narod nebeski narod. Moj narod ne želi da primi vakcinu koju nabavlja Misković iz Hrvatske. Moj narod ne želi nista što ima veze sa Hrvatima i Slovencima. Moj narod kupuje u Merkatoru i Ideai. Moj narod kupuje Imlekovo mleko. Moj narod voli Bajadere. Moj narod misli da je Zastava kupila Fiat. Moj narod vozi kola na gas jer u gasu je spas. Moj narod ima akcije NIS-a. Moj narod mrzi Brankicu i Insajder. Moj narod voli da čeka u opštini, sudu, domu zdravlja na usluge koje pružaju ove institucije koje plaća moj narod. Moj narod želi u Evropu preko Rusije. Moj narod mrzi pedere i voli navijače. Moj narod nije napravio tribute Michael Jacksonu. Moj narod voli Halida Muslimovića, Fahretu Jahić, Halida Bešlića i Harisa Džinovića. Moj narod je tužio Hrvatsku za ratne zločine jer su oni nas tužili prvi. Moj narod za ministre ima Krkobabića i Dačića, a za poslanike Palmu, Čedu i Velju. Moj narod pati zbog činjenice da je Šešelj u Hagu. Moj narod je bombardovao NATO u čijem je članstvu Španija koja nije priznala Kosovo. Moj narod i hrvatski narod nemaju ništa zajednicko osim Nikolu Teslu, Ivu Andrića i Srbe u hrvatskom Saboru. Mojim narodom je vladao Josip Broz, Borisav Jovć, Stjepan Mesić, Slobodan Milošević, Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica i Boris Tadić. Moj narod ide na Ušće jer hoće tako. Moj narod gleda Kursadžije i Grand paradu. Moj narod ne gleda Idol već Zvezde granda. Moj narod je na Farmi i kad tamo nije. Moj narod bi hteo da živi u kući Velikog Brata (za DŽ). Moj narod je mlad narod sa prosekom od 43 godine starosti. Moj narod ne ustaje trudnicama u autobusima jer zna da na mladima svet ne ostaje.

Nije loš ovaj moj narod, ali najviše ga kvare ljudi koji se ne ponašaju kao većina mog naroda. Moj narod takve naziva petokolonašima, domaćim izdajnicima, intelektualnom manjinom, pederima i upućuje im pogrdne psovke kao što je "Jebala Vas Brankica!!!". Većina mog naroda je nepismena, ali redovno i masovno posećuje Sajam knjiga. Prosečna plata mog naroda je ispod 500 evra, ali mom narodu ne smeta sto "vladari" imaju plate i preko 5000 evra.

Dobar je moj narod. Zato je godinama bio pod sankcijama, ratovao sa komšijama i bio bombardovan od onih kojima težimo. Moj narod je bio duboko pogođen činjenicom da su mu ubili Slavka Ćuruviju, Ivana Stambolića, Zorana Đinđića i mnoge druge. Ubiti u mom narodu je normalna stvar jer smo mi slični Kinezima i jer je Vujica Vulićeveć ubio Karađorđa Petrovića sekiricom. Moj narod je rasprostranjen po celom Balkanu i govori više stranih jezika...srpski, hrvatski, bošnjaćki i maternji. Kod mog naroda nema cile-mile već samo cile. Pojedini iz mog naroda mrze pedere, ali postoje i oni koji kada bi saznali da je njihov prijatelj Homosapiens, istog podržali u "tome". Moj narod je lepo predstavljen kroz emisiju "Zašto-Zato" i filmove jednog među 10 najistaknutijih Srba, Emira Kusturice. Za moj narod pojedini fudbaleri FK Partizan i FK Crvena Zvezda i ako nisu Srbi, Srbi su. Za moj narod "Morava" ima više značenja.

Mogao bih danima da pišem o svom narodu, njegovim običajima, njegovoj istoriji, njegovim vladarima, biznismenima, političarima, državnicima (kur moj...moj narod nema državnike).

Za kraj, svima onima koji se ne ponašaju i ne osećaju (ono kao ispod pazuha) kao moj narod mogu da poručim samo jedno... Jebala nas Brankica!!!